top of page

HUISREGELS

Tijdens het evenement hanteren wij duidelijke huisregels. Bij betreden van het evenement ga je hiermee akkoord en ben je verplicht je aan deze regels te houden.

 • Zorg er altijd voor dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt. Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij de toegang tot het evenement weigeren.

 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.

 • Het is verboden om (soft)drugs en lachgas te gebruiken of in bezit te hebben.

 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in jouw bezit te hebben.

 • Het is verboden om eigen consumptie mee te nemen op het evenemententerrein.

 • Je dient de instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.

 • Indien jij medewerking aan fouillering of visitatie weigert, kan je de toegang tot het evenement worden ontzegd.

 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.

 • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging of het personeel jou de toegang weigeren.

 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.

 • De organisatie, beveiliging of personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die jij als bezoeker mocht ondervinden.

 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de bezoeker.

 • Het betreden van het evenemententerrein is geheel voor eigen risico.

 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie en/of SOUND & beveiliging.

DE REGELS

bottom of page